Vietnam dried ginger for export

We have home grown great quality dried ginger in Vietnam for export. 

This is old ginger and  hand selected. Our factory produced hundred of tons each month for export. If you are looking for somewhere in Vietnam who sell dried ginger, please contact us. We have great quantity and quality dried ginger. 

We also sell them at a great price. You can contact us via facebook, or on our website or via telephone. We are happy to help. 

Thank you for visiting our webiste. 

We also have great quality cinnemon. for more information, please contact us.

Thọ Khang Đường chuyên kinh doanh gừng khô nhà trồng chất lượng và số lượng đầu tấn. Hàng trồng già, mùi thơm nồng chuẩn dược liệu. Nếu quý anh chị cần tìm nguồn hàng dược liệu gừng khô để kinh doanh, xin vui lòng liên hệ Thọ Khang Đường. 

Thọ Khang Đường chuyên thuốc bắc chính phẩm, thuốc bắc loại 1 tại TP HCM. Nếu quý khách hàng cần tìm tiệm thuốc bắc chuyên kinh doanh dược liệu loại 1, xin vui lòng liên hệ Thọ Khang Đường để được tư vấn và phục vụ. 

越南干羌。
我们商店专卖家重干羌。这个干羌质量很好。可以从越南出口到中国和韩国。
我们也有越南肉桂。价格很好。

Similar Posts